Zpěv

Zpěv, slyšeti – neštěstí, zármutek, ptačí slyšeti – štěstí a radost
Zpívat, slyšeti – obdržíš zprávu od vzdálených přátel, slyšeti na poli – veselé živobytí vésti, v koupeli – ztráta hlasu