Zuby / Zubař

Zub ztratiti – ztratiti drahého přítele, dostati jistotu o nějaké nejisté záležitosti
Zubní lékař – obelhán a obelstěn býti
Zuby, vypadat viděti zdravé – zdravým zle, tvrdé věřitele, nemocným uzdravení, když někomu jinému rostou – bohatství, rychle když rostou – své přání vyplněné spatřiti, pěkné, bílé míti – marnivost milovati, přes sebe rostlé míti – zmatek způsobiti, zlaté míti – všem dobře, stříbrné míti – bohatým ztráta, chudým užitek, cínové míti – posměch a hanba, přední ztratiti – něco zlého se dozvěděti, čistiti – brzká smrt
Zubů bolení míti – smutek, po němž následuje radost