Zvěřina

Zvěřinu, míti – velká radost, jísti – dobrý stav tvých záležitostí, stříleti – mnoho veselostí užívati