Zvíře

Zvířata, od nich pronásledován býti – ukřivdění od svého nepřítele
chodit viděti – velká starost
slyšet mluviti – co říkají, stane se pravdou
viděti se pásti – věrné přátele míti
vidět různá – s cizími osobami do spolku vstoupiti
vidět krotiti – nesnáze trpělivě snášeti