Zvon / Zvonit

Zvoniti – bázeň
Zvonit slyšeti a toho se leknouti – nebezpečí ohně, k nějaké slavnosti slyšeti – smrt tvého drahého přítele
Zvony, slyšeti – budeš přítomen pohřbu, viděti – odvážné počínání, líti – přijdeš do opovržení